Välkommen!

(English text below)

Tascc är ett frågeformulär riktat till tatuerade människor (från en liten tatuering till hela kroppen full) med målsättning att samla in statistik och ge en rättvis bild av tatuering och eventuella problem det kan medföra. Som läget är nu är statistiken som lagar och regler ska baseras på bristfällig och orättvis.

Av tatuerare, för att ge bra statistik att basera forskning på och skapa en bättre miljö för både tatuerare och kunder.

Welcome!

Tascc is a questionnaire for tattooed people (one small tattoo to a full body) with the aim of collecting statistics to get a fair picture of tattooing and the problems it may cause. As the situation is now, the existing statistics that laws and regulations are to be based on are inadequate and unfair.

By tattoo artists, to provide good statistics to base research on and create a better environment for both tattooists and clients.

contact@tascc.se