Info

(English text below)

Upphovsmännen till Tascc är Jens Bergström (Tatuerare och utbildare inom arbetsplatshygien för skärande stickande verksamheter genom Tattoo and piercing Education) och Rebecca Ryrberg (Tatuerare och vice ordförande i Sveriges Registrerade Tatuerare)

Informationen är helt anonym och inga personliga uppgifter sparas i denna enkät.

Du godkänner genom att skicka att informationen du lämnat kan användas i Utbildningssyfte och i arbetet för att förbättra eventuella lagstiftningar som kan beröra tatueringsbranschen och andra branscher som berörs av samma lagstiftning, tex kosmetisk tatuering.

Du godkänner genom att skicka att vi kan dela informationen med andra föreningar och branschorganisationer som i samma syfte vill bättra förutsättningarna vid ev lagförslag och för generella förbättringar av ingrepp och säkerhet för kunden.

Om du har några frågor, kontakta contact@tascc.se

Info in English:

The authors of Tascc are Jens Bergström (Tattooist and lecturer in the workplace hygiene through Tattoo and piercing Education) and Rebecca Ryrberg (Tattooist and vice-chair of Sweden’s Registered Tattooists)

This information is anonymous, and no personal information regarding you will be saved. 

By sending you approve that we might share the information to other related associations in the purpose of better the industry, prevent faul laws and and to insure good practice. 

By sending you approve that we might use this information for educational purpose. you also agree by sending, that the information could be used as a tool regarding upcoming law proposals in trades that relate to Tattooing and cosmetic tattooing.

If you have any questions contact contact@tascc.se